نشریه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی ثمر

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی ثمر از سال ۱۳۷۷ با هدف پرکردن خلأ اطلاع رسانی و پُر کردن اوقات فراغت بازنشستگان و همگام با سایر برنامه های فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری آغاز بکار کرد. این نشریه در آغاز به صورت یک خبرنامه محدود منتشر می شد، اما به تدریج و با درک نیازهای بازنشستگان که روز به روز بر جمعیت آنان افزده می شد، با هدف اطلاع رسانی و انتقال مشکلات بازنشستگان، مسأله آموزش، سلامت، سرگرمی، مسائل اجتماعی و اقتصادی مخاطبان و همچنین مشکلات صندوق بازنشستگی، در کنار معرفی بازنشستگان برجسته و آثار فاخر تولید شده توسط این عزیزان، سبب شد تا ثمر علاوه بر اضافه کردن عُمر نشر خود، از نظر کمیت و کیفیت و محتوا به غنای در خور و مورد توجه مخاطبان خود نزدیک تر شود. این نشریه درحال حاضر منتشر نمی شود.