مدیرعامل

مهدی مسکنی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

اعضای هیات مدیره

سید حمیدرضا هاشمی

رئیس
هیات مدیره

جواد مصطفی‌لو

نایب رئیس
هیات‌مدیره

حمید تاجیک

عضو
هیات مدیره

ماجد ناجی

عضو
هیات مدیره

معاونت ها

رضا فیضی‌نژاد

معاون فنی و امور بیمه‌ای

جعفر امیرآبادی زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

مصطفی فروتن

معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی

مدیران ستادی

رضا مسلمی

مدیرکل امور فنی

تقی نوری نمینی

سرپرست اداره کل درآمد و هزینه

نوراله اختری

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

داریوش عالی

مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست

علی پیلوا

مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادها

جعفر داداشی

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اموربین‌الملل

وحید غلامرضایی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

شیوا سلیمی دارستانی

مدیرکل امور مالی

محمدحسن بیطرف‌پور

مدیرکل نظارت بر شرکت‌ها و امور مجامع

فاطمه خزایی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

حمید قمری

سرپرست دفتر هماهنگی امور استان‌ها