مدیرعامل

دکتر محمد اسکندری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

اعضای هیات مدیره

محمدعلی ابراهیم‌زاده

رئیس هیات مدیره

جواد مصطفی‌لو

نایب رئیس هیات‌مدیره

علی ردادی

عضو هیات مدیره

علیرضا سیاسی راد

عضو هیات مدیره

معاونت‌ها

اکبر شیرمحمدی

معاون امور فنی

مصطفی شهریاری

معاون سرمایه‌گذاری و اموراقتصادی

مدیران ستادی

محمود مرتضایی‌فرد

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی

رضا مسلمی

مدیرکل امور فنی

وحید غلامرضایی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی

وحید گرایلی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل

زهرا زاده‌غلام

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها

مهدی عباسی

مدیرکل درآمد و هزینه

ناصر شیخی

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

روح‌الله اوقانی آرانی

مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک

علی خدامی

مدیرکل امور مالی

محمدرضا فرهادی‌پور

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی و ریسک

فاطمه خزایی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها