مدیرعامل

دکتر محمد اسکندری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

اعضای هیات مدیره

نعمت‌الله ایزدی

رئیس هیات مدیره

محمدمهدی انتشاری

نایب رئیس هیات مدیره

ابراهیم رضایی بابادی

عضو هیات مدیره

علی عرب مازار

عضو هیات مدیره

علیرضا سیاسی راد

عضو هیات مدیره

معاونت‌ها

محمدعلی ابراهیم‌زاده

معاون فنی

فتح‌الله شعبانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

مدیران ستادی

محمود مرتضایی‌فرد

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی

حمیدرضا رضوانی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی

بیژن رمضانی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل

زهرا زاده‌غلام

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها

مهدی عباسی

مدیرکل درآمد و هزینه

اکبر شیرمحمدی

مدیرکل امور فنی

روح‌الله اوقانی آرانی

مدیرکل دفتر حقوقی و دفتر املاک

ناصر شیخی

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

علی خدامی

مدیرکل امور مالی

عطاالله بابایی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

محمدرضا فرهادی‌پور

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی و ریسک