معرفی

به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، این سازمان موسسه‌ای بیمه‌ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده‌دار است .

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

  1. مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. مستخدمین رسمی مشمول آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
  3. قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات
  4. مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه
  5. مستخدمین ثابت شهرداری‌های سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
  6. مستخدمین پیمانی دستگاه‌های اجرایی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری)
  7. خویش‌فرمایان (مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه)

پیشینه

صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان‌های باسابقه کشور از زمان نوسازی دستگاه بروکراسی دولت در سده اخیر محسوب می‌شود. هسته نخستین تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یکصد سال قبل شکل گرفت و آرام‌آرام به نهادی تعیین‌کننده در نظام دیوان‌سالاری کشور تبدیل شد. نخستین اقدامی که می‌توان آن را زمینه‌ساز و آغازگر شکل‌گیری صندوق بازنشستگی کشوری دانست، به سال ۱۲۸۷ و تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه برمی‌گردد. بر اساس این قانون، کارمندان دولت مشمول «پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه» شدند. نظام بازنشستگی کارمندان دولت طی ۱۴ سال پس از آن تاریخ بر اساس قانون وظایف ساماندهی و اجرا می‌شده است؛ اما در آذرماه ۱۳۰۱ «قانون استخدامی» به تصویب می‌رسد که در اجرای فصل چهار و پنج این قانون، دایره‌ای با عنوان «دایره تقاعد» در وزارت مالیه وقت تشکیل و مامور اجرای وظایف مربوط به بازنشستگی کارکنان دولت می‌شود. این دایره ابتدا بخشی از اداره‌کل حسابداری وزارت مالیه بود؛ اما بعدها زیر نظر اداره‌ل کارگزینی آن وزارتخانه قرار گرفت. در قانون استخدامی (مصوب ۱۳۰۱) سن بازنشستگی اجباری ۷۰ سال تعیین شده بود و منابع لازم از محل «پنج درصد مقرری ماهانه کارکنان دولت به‌علاوه مقرری ماه اول ورود به خدمت و همچنین، مبلغ ماه اول اضافه مقرری‌های بعدی» تامین مالی می‌شده است. نقطه عطف بعدی در مسیر شکل‌گیری نظام بازنشستگی کارکنان دولت، در سال ۱۳۱۳ رقم خورد. در این سال با تصویب «قانون دانشگاه» دایره تقاعد به اداره و پس از مدتی به «اداره‌کل بازنشستگی» تغییر نام داد.

اما یکی از مهمترین مقاطع شکل‌گیری نظام بازنشستگی در ایران به تصویب قانون استخدام کشوری در ۳۱ خردادماه ۱۳۴۵ بازمی‌گردد. به موجب ماده ۷۰ این قانون، اداره‌کل بازنشستگی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور شد و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل شد. با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد. با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی شد و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می‌شود. با ادغام وزارتخانه‌های «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی» در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، صندوق بازنشستگی کشوری هم به‌عنوان نهادی تابع وزارتخانه جدید تعریف شد.

مدیران عامل، روسا و سرپرست‌های صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدای تاسیس تاکنون

ردیفنام و نام خانوادگیدوره مدیریتمدت مدیریت (ماه)
۱منصور کاشانیانفروردین ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۵۲۲
۲ابراهیم تاج‌بخشبهمن ۱۳۵۵ تا خرداد ۱۳۵۶۵
۳الیه ماریوسف‌آدهخرداد ۱۳۵۶ تا خرداد ۱۳۶۰۴۸
۴منصور زارعیخرداد ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۰۳
۵محمد ذهبیونشهریور ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۲۲۰
۶سیدحسین کربلایی تفتیاردیبهشت ۱۳۶۲ تا آذر ۱۳۶۹۹۱
۷عزت‌الله دهقانآذر ۱۳۶۹ تا آبان ۱۳۷۳۴۷
۸محمود اردکانیآبان ۱۳۷۳ تا آبان ۱۳۷۶۴۸
۹سیدعبدالحسین ثابتآذر ۱۳۷۶ تا آذر ۱۳۸۶۹۶
۱۰حسینعلی ضیاییآذر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶۱۹
۱۱محمدابراهیم طوباییتیر ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۸۵۴
۱۲فرید اجلالیدی ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸۳
۱۳ایراندخت عطاریاناسفند ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۳۵۵
۱۴محمود اسلامیانمهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۶۳۷
۱۵ابراهیم صادقی‌فرآبان ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۶۳
۱۶جمشید تقی‌زادهبهمن ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۸۱۵
۱۷میعاد صالحیفروردین ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۸۵
۱۸نعمت‌الله ایزدیمرداد ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۸۶
۱۹اکبر افتخاریبهمن ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰۲۰
۲۰محمد اسکندریشهریور۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱۱۴
۲۱نعمت الله ترکیآبان ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲۱۰
۲۲مهدی مسکنیمهر ۱۴۰۲