مدیرعامل

دکتر محمد اسکندری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

اعضای هیات مدیره

محمدعلی ابراهیم‌زاده

رئیس هیات مدیره

جواد مصطفی‌لو

نایب رئیس هیات‌مدیره

علی ردادی

عضو هیات مدیره

علی عرب مازار

عضو هیات مدیره

علیرضا سیاسی راد

عضو هیات مدیره

معاونت‌ها

اکبر شیرمحمدی

سرپرست معاونت امور فنی

فتح‌الله شعبانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

مدیران ستادی

محمود مرتضایی‌فرد

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی

حمیدرضا رضوانی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی

بیژن رمضانی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل

زهرا زاده‌غلام

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها

مهدی عباسی

مدیرکل درآمد و هزینه

ناصر شیخی

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

روح‌الله اوقانی آرانی

مدیرکل دفتر حقوقی و دفتر املاک

علی خدامی

مدیرکل امور مالی

محمدرضا فرهادی‌پور

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی و ریسک

عطاالله بابایی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها