بیانیه راهبرد مشارکت مردمی

راهبرد مشارکت مردم با صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دستگاه وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

برای اطلاع از خدمات صندوق بازنشستگی کشوری و ارائه‌ی دیدگاه کلیک کنید.

برای اطلاع از قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های در دست اقدام و ارائه‌ی دیدگاه کلیک کنید.