آگهی مناقصه خرید تجهیزات و ماشین آلات توسط شرکت گلف اجنسی ایران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید تجهیزات و ماشین آلات توسط شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه مگنت توسط شرکت گلف اجنسی ایران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید یک دستگاه مگنت توسط شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

آگهی مناقصه تامین / ساخت RADIANT COILS COMPLETE ASSEMBLY شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین / ساخت RADIANT COILS COMPLETE ASSEMBLY روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۵ تاریخ آگهی دوشنبه ۲۳بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی مدت معین و روزمزد متخصص و ساده مورد نیاز شرکت جم صنعتکاران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت مهندسی جم صنعتکاران تهران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین نیروی انسانی مدت معین و روزمزد متخصص و ساده روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۵ تاریخ آگهی دوشنبه ۲۳بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

آگهی مناقصه ارائه خدمات نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز شرکت جم صنعتکاران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت مهندسی جم صنعتکاران تهران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان ارائه خدمات نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۵ تاریخ آگهی دوشنبه ۲۳بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی پیمانکاری شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی پیمانکاری شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی شنبه، ۲۱  بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه تامین دستگاه (NEW)  ANALYTIKJENA SULPHUR DEVICE MODEL : MULTIEA 5100 به همراه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین دستگاه (NEW)  ANALYTIKJENA SULPHUR DEVICE MODEL : MULTIEA 5100 به همراه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۳ تاریخ آگهی چهارشنبه ۱۸بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه تامین و یا ساخت PARTS FOR “KOBE STEEL” CORE IN DRUM EXCHANGER شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین و یا ساخت PARTS FOR “KOBE STEEL” CORE IN DRUM EXCHANGER روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۳ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۷بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه خرید ۶ دست لباس آلومینیومی دو تیکه ضد حرارت برند بولدوزر (bulldozer) شرکت پتروشیمی جم پیلن

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم پیلن نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خرید ۶ دست لباس آلومینیومی دو تیکه ضد حرارت برند بولدوزر (bulldozer) روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۸ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۷بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی تجدید مزایده فروش ضایعات غیر پلیمری شرکت پتروشیمی جم پیلن

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم پیلن نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان فروش ضایعات غیر پلیمری روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۴ تاریخ آگهی دوشنبه ۱۶بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد