آگهی مزایده عمومی فروش خودرو مگان شرکت ۰۴-۱۴۰۱ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی فروش خودرو مگان شرکت ۰۴-۱۴۰۱ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش کود دامی به همراه سه دستگاه تراکتور جهت کودروبی سالن گاو های شیری (شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی تجدید مزایده عمومی فروش کود دامی (شامل کود دامی سالن های گاو های شیری و گاو های غیر شیری)به همراه سه دستگاه تراکتور جهت کودروبی سالن گاو های شیری […]

آگهی مناقصه خرید ۱۰۰ تن روغن مایع سویا برای مصرف صنایع غذایی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (تن ماهی بندرعباس)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (تن ماهی بندرعباس) نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید ۱۰۰ تن روغن مایع سویا برای مصرف صنایع غذایی روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار جهت تهیه بخشی از مصالح و اجرای عملیات ترمیم بتن کف انبار محصول و یارد کانتینری واحد های HD-PE شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت لوله سازی اهواز                                                                                  […]

آگهی مزایده فروش ضایعات آهن آلات ، آلومینیوم و سرب (باتری فرسوده) موجود در سطح شرکت و تفکیک آن، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش ضایعات آهن آلات ، آلومینیوم و سرب (باتری فرسوده) موجود در سطح شرکت و تفکیک آن روزنامه درج آگهی روزنامه راهنمای همشهری ، صفحه ۱۵ تاریخ درج آگهی سه […]

آگهی مناقصه پیمانکاری عملیات اکتشاف تکمیلی حین استخراج معدن مس ورزگ شهرستان قائن استان خراسان جنوبی شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه پیمانکاری عملیات اکتشاف تکمیلی حین استخراج معدن مس ورزگ شهرستان قائن استان خراسان جنوبی  روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی سه شنبه  ۴ مرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۲۲-۱۴۰۱ تامین لول ترانسمیترهای ابزار دقیق برند ROSEMONT مورد نیاز کارخانه – پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پروپیلن جم                                                                                  […]

آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از پخت و برش ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (تن ماهی بندرعباس)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (تن ماهی بندرعباس) نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از پخت و برش ماهی روزنامه درج آگهی روزنامه صبح ساحل ، صفحه ۳ / روزنامه اطلاعات، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ […]

آگهی مزایده اجاره واحد تجاری در مجتمع صوراسرافیل تهران – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده اجاره واحد تجاری شماره ۱۰۹-۴۰۱ روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری صفحه ۱۵ نیازمندی ها تاریخ درج آگهی شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی شرکت صبا فولاد خلیج فارس

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا فولادخلیج فارس                                                                                  […]