شناسایی شرکت های تامین کننده معتبر جهت تامین ISOTANK DMSD پتروشیمی جم / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی شرکت های تامین کننده معتبر جهت تامین ISOTANK DMSD پتروشیمی جم / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

آگهی شناسایی پیمانکار برای تامین تجهیزات و دریافت خدمات / شرکت توسعه پلیمر کنگان

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت توسعه پلیمر کنگان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار برای تامین تجهیزات و دریافت خدمات/ شرکت توسعه پلیمر کنگان روزنامه درج آگهی صفحه ۱ روزنامه ایران اقتصادی تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۵ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۵ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه تبریز – ارومیه نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم) روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ، صفحه ۲۲ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

قرارداد مناقصه رادیوگرافی صنعتی پتروشیمی جم / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان قرارداد رادیوگرافی صنعتی پتروشیمی جم / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌صنعتکاران / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۲ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی […]

 آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۹ و صبح ساحل صفحه ۳ تاریخ درج آگهی شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک […]

آگهی مزایده عمومی لگنی نیسان دوگانه سوز شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه 

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی لگنی نیسان دوگانه سوز شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه  روزنامه درج آگهی راهنمای همشهری تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۱خرداد  ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]