آگهی مزایده عمومی اجاره واحد تجاری شماره ۱۰۶-۴۰۱ – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره واحد تجاری شماره ۱۰۶-۴۰۱ روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری صفحه ۲۲ تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

شناسایی مشاوران جهت قرارداد انجام مطالعات جامع و مهندسی پایه سیستم جمع آوری و امحاء ترکیبات آلی فرار vocs از حوضچه پساب پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مزایده عمومی فروش مواد پلی اوره – پتروشیمی جم- نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۰۵-۴۰۱- هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۰۵-۴۰۱ روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری شماره ۸۵۲۳ صفحه ۱۲ تاریخ درج آگهی یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۴۰۱-۱۰۴ – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۰۴-۴۰۱ روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری صفحه ۱۵ تاریخ درج آگهی یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مزایده عمومی فروش مواد پلی اوره – پتروشیمی جم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی (شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی به شماره ۱۴۰۱/۱/۱۱۳/پ (شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه) روزنامه درج آگهی ابرار اقتصادی تاریخ درج […]

تامین قطعات یدکی اکچیوترهای برند STI از تامین کنندگان شرکت پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پروپیلن جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین قطعات یدکی اکچیوترهای برند STI از تامین کنندگان شرکت پلی پروپیلن جم روزنامه درج آگهی صفحه ۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی شنبه ۲۸خردادماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین باتری های برند SAFTNIFE از تامین کنندگان-شرکت پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پروپیلن جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین باتری های برند SAFTNIFE از تامین کنندگان -شرکت پلی پروپیلن جم روزنامه درج آگهی صفحه ۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی شنبه ۲۸خردادماه ۱۴۰۱ لینک آگهی […]

آگهی فروش خودرو از طریق مزایده با موضوع فروش یک دستگاه خودرو ساندرو استپ وی مدل ۱۳۹۷ شرکت صبا آرمه

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا آرمه  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی فروش خودرو از طریق مزایده با موضوع فروش یک دستگاه خودرو ساندرو استپ وی مدل ۱۳۹۷ شرکت صبا آرمه روزنامه درج آگهی صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات  تاریخ درج آگهی  چهارشنبه ۲۵خردادماه ۱۴۰۱ لینک آگهی […]