شرکت بیمه گر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری انتخاب شد

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با پایان یافتن زمان قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی، آیین بازگشایی پاکت های مناقصه برگزار و شرکت بیمه گر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری انتخاب شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عباس رشیدی گفت: کمیسیون مناقصه بیمه […]

پاکت های مناقصه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری فردا (یکشنبه) بازگشایی می شود

با پایان یافتن زمان قرارداد شرکت بیمه گرِ ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری، آیین بازگشایی پاکت های مناقصه برای انتخاب شرکت بیمه گر جدید، فردا (یکشنبه)، در محل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار خواهد شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی […]

مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری نیمه دوم مردادماه برگزار می‌شود

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مناقصه تعیین شرکت بیمه گر بیمه تکمیلی درمانی 96-95 بازنشستگان مشترک این صندوق نیمه دوم مردادماه برگزار می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عباس رشیدی افزود: با توجه به اتمام قرارداد فعلی بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری […]