آگهی مناقصه تامین وسیله نقلیه ایاب و ذهاب کلیه پرسنل شرکت ایران یاسا تایر و رابر

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت ایران یاسا تایر و رابر نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین وسیله نقلیه ایاب و ذهاب کلیه پرسنل روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد ، صفحه ۱۲ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی شرکت ایران یاسا تایر و رابر

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت ایران یاسا تایر و رابر نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین نیروی انسانی روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد ، صفحه ۱۲ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد

آگهی مناقصه تامین IRGAFOS 168 شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین IRGAFOS 168 روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۳ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد

آگهی مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۳ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد

آگهی مناقصه انتخاب متصدی قرارداد عملیات انجام خدمات فنی و مهندسی، طراحی، تامین، راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان انتخاب متصدی قرارداد عملیات انجام خدمات فنی و مهندسی، طراحی، تامین، راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق روزنامه درج آگهی ایران نیوز، صفحه ۳ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مناقصه تامین کابل NYY/CLASS2 واحد احیای مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا فولاد خلیج فارس نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین کابل NYY/CLASS2 واحد احیای مستقیم روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۲۸ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه خدمات مکانیزه پاکسازی و نظافت صنعتی کارخانه (HBI) شرکت صبا فولاد خلیج فارس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا فولاد خلیج فارس نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خدمات مکانیزه پاکسازی و نظافت صنعتی کارخانه (HBI) روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۲۸ تاریخ آگهی شنبه ۲۵ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مزایده فروش واحدهای اداری مجتمع تجاری – اداری پالمیرا شرکت صبا آرمه

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا آرمه نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان فروش واحدهای اداری مجتمع تجاری – اداری پالمیرا روزنامه درج آگهی اطلاعات، صفحه ۷ تاریخ آگهی سه شنبه ۲۱ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی؛

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای انجام “قرارداد سرانه‌ای بیمه تکمیلی درمان” بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری

  موضوع شرح نام سازمان صندوق بازنشستگی کشوری  نام واحد اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه دو مرحله ای انجام قرارداد سرانه خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، از کارافتادگان و افراد تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران کشوری برای سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) روزنامه درج […]

آگهی تجدید مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری – مسکونی وانیا چالوس شرکت صبا آرمه

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا آرمه نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان فروش واحدهای مجتمع تجاری – مسکونی وانیا چالوس روزنامه درج آگهی اطلاعات، صفحه ۷ تاریخ آگهی دوشنبه ۲۰ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد