اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد الفینZONE A-B-D حجم تقریبی ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب شرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه ای، درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث و بدنه خودرو شرکت صنایع شیر ایران

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صنایع شیر ایران نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه ای، درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث […]

آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه ای، درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث و بدنه خودرو شرکت صنایع شیر ایران

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صنایع شیر ایران نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه ای، درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث […]

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان کاتالیست هیدروژناسیون استیلنی به اتیلن و همچنین تامین کنندگان۲۰۷ olemax و مشابه آن شرکت پتروشیمی جم-نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان کاتالیست هیدروژناسیون استیلنی به اتیلن و همچنین تامین کنندگان۲۰۷ olemax و مشابه آن شرکت پتروشیمی جم-نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۲ روزنامه ایران  تاریخ درج آگهی  دوشنبه ۴مهر […]

اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد الفینZONE D  حجم تقریبی ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب شرکت پتروشیمی جم- اصلاحیه

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

اجرای پیمانکار جهت اجرای عمیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحدهای آفسایت، مخازن و ZONE A B C الفین مناقصه شماره ۱۱-۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی جم- اصلاحیه 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی  واحد های HD-PE-BDشرکت پتروشیمی جم-اصلاحیه

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴-۱۴۰۱ فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی- شرکت پتروشیمی جم-نوبت دوم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴-۱۴۰۱ فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی- شرکت پتروشیمی جم-نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۳روزنامه ایران  تاریخ درج آگهی دوشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

تامین ۳۵۰۰۰۰ کیلو گرم ماده شیمیایی teal معادل ۲۵۰ سیلندر مناقصه- شرکت پتروشیمی جم -نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین ۳۵۰۰۰۰ کیلو گرم ماده شیمیایی teal معادل ۲۵۰ سیلندر مناقصه- شرکت پتروشیمی جم -نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۲ روزنامه ایران  تاریخ درج آگهی  دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

 آگهی مناقصه تامین قوطی دو تکه سایز ۴۴*۸۴ و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسروماهی تن ۱۸۰ گرمی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه تامین قوطی دو تکه سایز ۴۴*۸۴ و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسروماهی تن ۱۸۰ گرمی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۶ تاریخ درج […]