آگهی مناقصه تامین ۳۰۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی CPC Processing AID/Viton  شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین ۳۰۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی CPC Processing AID/Viton روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز شرکت فولاداکسین خوزستان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت فولاد اکسین خوزستان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز روزنامه درج آگهی اطلاعات ، صفحه۱۲ تاریخ آگهی چهارشنبه، ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه تامین LPVENTURIES شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین LPVENTURIES روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز شرکت فولاد اکسین خوزستان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت فولاد اکسین خوزستان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز روزنامه درج آگهی اطلاعات ، صفحه۷ تاریخ آگهی شنبه، ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه واگذاری خدمات بیمه شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری خدمات بیمه شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد

آگهی مزایده فروش خودروی سواری شرکت راهکار هوشمند صبا (نوبت دوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت راهکار هوشمند صبا نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۷ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات صنعتی و سنگین شرکت فولاد اکسین خوزستان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت فولاد اکسین خوزستان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان اجاره ماشین آلات صنعتی و سنگین روزنامه درج آگهی اطلاعات ، صفحه۷ تاریخ آگهی سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه تامین LPVENTURIES شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین LPVENTURIES روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مزایده رهن و اجاره ملک تجاری وانیا چالوس شرکت صبا آرمه

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا آرمه نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان رهن و اجاره ملک تجاری وانیا چالوس روزنامه درج آگهی اطلاعات، صفحه ۷ تاریخ آگهی دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد