آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(۱۴۰۰-۰۶) خرید کارت های سیستم آلسپا مورد نیاز نیرو گاه حرارتی تبریز – شرکت نیرو آتیه صبا

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(۱۴۰۰-۰۶) خرید کارت های سیستم آلسپا مورد نیاز نیرو گاه حرارتی تبریز –  شرکت نیرو آتیه صبا روزنامه درج آگهی صفحه ۸ روزنامه اطلاعات  تاریخ درج آگهی سه شنبه […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی موضوع تامین ۲۴۰تن ماده شیمیایی Atmer 163 شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی موضوع تامین ۲۴۰تن ماده شیمیایی Atmer 163 شرکت پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۲۷ روزنامه ایران  تاریخ درج […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت اول)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری ، صفحه ۱۱ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ لینک […]

مناقصه دو مرحله ای تأمین کامیون مخصوص حمل شیر خام و پرمیت و محصولات صادراتی به شماره ۱۵-۱۴۰۰ (شیر پاستوریزه پگاه همدان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان مناقصه دو مرحله ای تأمین کامیون مخصوص حمل شیر خام و پرمیت و محصولات صادراتی به شماره ۱۵-۱۴۰۰ (شیر پاستوریزه پگاه همدان) روزنامه درج آگهی اطلاعات صفحه ۹ شماره ۲۸۰۲۴ تاریخ درج آگهی […]

مناقصه یک مرحله ای خرید کارتن پنیر و دایکات شیر و خامه به شماره ۱۴-۱۴۰۰ (شیر پاستوریزه پگاه همدان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید کارتن پنیر و دایکات شیر و خامه به شماره ۱۴-۱۴۰۰ (شیر پاستوریزه پگاه همدان) روزنامه درج آگهی اطلاعات صفحه ۹ شماره ۲۸۰۲۴ تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۲۰ دیماه […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی سکوبندی و ساخت و نصب هود شرکت پلی پروپیلن جم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پرو پیلن جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع آگهی آگهی فراخوان عمومی سکوبندی و ساخت و نصب هود روزنامه درج آگهی صفحه ۱۲ روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

فراخوان مناقصه شناسایی تأمین کنندگان کاتالیست (نوبت دوم) شرکت پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پرو پیلن جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان کاتالیست نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۱۲ روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی –  دریافت متن آگهی تصویر […]

فراخوان مناقصه شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی نوبت دوم شرکت پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پرو پیلن جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی نوبت دوم شرکت پلی پروپیلن جم روزنامه درج آگهی صفحه ۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی تامین ۲۴۰ تن ماده شیمیایی۱۶۳ ATMER شرکت پتروشیمی جم

گرم ماده شیمیایی ۱۶۳ ATMER موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع آگهی آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین ۲۴۰ تن ماده شیمیایی۱۶۳ ATMER مناقصه شماره۴۰۰۲۸۴۵ PJS شرکت پتروشیمی جم  روزنامه درج آگهی صفحه ۲۳ روزنامه ایران – صفحه […]

تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و پایداری ترانشه های خاکی گریدور خطوط فلز مجتمع های پتروشیمی جم، آریا ساسول و زاگرس

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع آگهی آگهی تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و پایداری ترانشه های خاکی گریدور خطوط فلز مجتمع های پتروشیمی جم، آریا ساسول و زاگرس روزنامه درج آگهی صفحه ۲۳ […]