تامین خودرو آتشنشانی چند منظوره صنعتی شرکت پتروشیمی جم نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مناقصه خرید تجهیزات ایمنی آتش نشانی شرکت مسجد سلیمان 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان                                                                                  […]

آگهی فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار جهت تهیه بخشی از مصالح و اجرای عملیات ترمیم بتن کف انبار محصول و یارد کانتینری واحد های HD-PE شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی و امداد نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس به شماره ۱۲۵-۰۱ شرکت صبا فولاد خلیج فارس

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا فولاد خلیج فارس                                                                                […]

آگهی مزایده عمومی املاک – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات شماره ۱۱۰-۴۰۱ روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری صفحه ۶ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد های آفسایت، مخازن و ZONE Cالفین مناقصه شماره ۱۱-۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید درب لیوان پنیر و لیوان کشک(لید) شماره:۰۳-۱۴۰۱ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید درب لیوان پنیر و لیوان کشک(لید) شماره:۰۳-۱۴۰۱ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید انواع کارتن پلاست به شماره ۰۲-۱۴ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید انواع کارتن پلاست به شماره ۰۲-۱۴ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ لینک […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی خریدکره گیاهی ۸۰ و ۹۵ درصد چربی شماره ۰۴-۱۴۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی خریدکره گیاهی ۸۰ و ۹۵ درصد چربی شماره ۰۴-۱۴۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۰۹ مرداد […]

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش تجهیزات پست فشار قوى۰۳-۱۴۰۱ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی تجدید مزایده عمومی فروش تجهیزات پست فشار قوى۰۳-۱۴۰۱ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]