تامین دستگاه ANALYTIKJENA SULPHUR DEVICE برای پتروشیمی جم/نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین دستگاه ANALYTIKJENA SULPHUR DEVICE MODEL: MULTI EA 5100 (NEW)  برای پتروشیمی جم / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید اقلام بسته بندی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اقلام بسته بندی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی سه شنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ لینک […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تغییر سیستم و ارتقای بروزرسانی قسمت فیلر دستگاه بسته بندی آرسیل پگاه فارس

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تغییر سیستم و ارتقای به روز رسانی قسمت فیلر دستگاه بسته بندی آرسیل روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی سه شنبه، […]

آگهی مناقصه عمومی خرید سه دستگاه پالت تراکت برقی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید سه دستگاه پالت تراکت برقی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی سه شنبه، ۱۶ اسفند […]

آگهی مناقصه عمومی انواع فویل پانچی و رولی آلمینیومی و لفاف کره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ( پگاه ) نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی انواع فویل پانچی و رولی آلمینیومی و لفاف کره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ( پگاه ) روزنامه درج آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی کارتن سه لایه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی کارتن سه لایه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی پنجشنبه، ۱۱ اسفند […]

آگهی تجدید مزایده عمومی یک دستگاه کولینگ تاور شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیر پگاه  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی تجدید مزایده عمومی یک دستگاه کولینگ تاور شرکت صنایع  بسته بندی فرآورده های شیری پگاه روزنامه درج آگهی ابرار اقتصادی تاریخ درج آگهی پنجشنبه، ۱۱ اسفند […]

آگهی مناقصه خرید تجهیزات سردخانه شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه 

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه  نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید تجهیزات سردخانه شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه  روزنامه درج آگهی راهنمای همشهری تاریخ درج آگهی چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ لینک آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب فروش مویرگی شرکت پخش سراسری بازار گستر (پگاه)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی انتخاب فروش مویرگی شرکت پخش سراسری بازار گستر ( پگاه ) روزنامه درج آگهی راهنمای همشهری تاریخ درج آگهی سه شنبه،  ۹ […]

آگهی مزایده دام های دام های حذفی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده دام های دام های حذفی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان روزنامه درج آگهی اطلاعات تاریخ درج آگهی سه شنبه، ۹ اسفند  ۱۴۰۱ […]