موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در گزارش جدید خود مطرح کرد:

بررسی نتایج دو سناریو درباره پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دهه ۱۳۹۰ و پیش‌بینی وضعیت آتی آن طی دوره ۱۴۲۰-۱۴۰۰ پرداخته است.

 

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، نتایج این گزارش که در آن برای بررسی روندهای گذشته به قوانین مصوب بودجه استناد شده، نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه ۱۳۹۰ به طور فزاینده به بودجه دولت وابسته بوده است. نرخ رشد کمک‌های دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و منابع امور رفاه اجتماعی (از امور ده‌گانه تعریف‌شده در بودجه) بیشتر بوده که در نتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است.

برای بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق در آینده دو سناریو تعیین شده است. در سناریوی نخست، فرض شده متغیرهای اصلی کلان و بیم‌های از جمله تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد بودجه عمومی دولت و نرخ افزایش حقوق بازنشستگی از روند یک دهه گذشته (۱۳۹۹-۱۳۹۰)  پیروی می‌کند.

در سناریوی دوم، فرض شده اقتصاد کلان از نظر رشد اقتصادی، رشد منابع عمومی دولت و تورم در وضعیت پایدارتری قرار دارد و حقوق بازنشستگی نیز متناسب با تورم و درصدی از رشد اقتصاد افزایش می‌یابد.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در هر دو سناریو، صندوق بازنشستگی با کسری مواجه است. میزان کسری در سناریوی اول ۵۵ درصد بیشتر از سناریو دوم است. این موضوع اهمیت اجرای رویه‌های مشخص درخصوص تعدیل سالانه مستمری را متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان (رشد و تورم) و اثر آن بر پایداری مالی را از یک طرف و اهمیت ثبات شرایط کلان در اجرای این رویه‌ها را از طرف دیگر نشان می‌دهد.

در سناریوی دوم، نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به تولید ناخالص داخلی و منابع عمومی بودجه نسبت به سناریوی اول کاهش دارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت ثبات اقتصاد کلان در مدیریت بحران صندوق‌ها باشد.

در بخش دیگر گزارش، اثر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی بررسی شده است که نتایج آن نشان می‌دهد با اجرای سیاست متناسب‌سازی و تحت اعمال فروض مشخص، کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره ۱۴۲۰-۱۴۰۰ معادل ۶۸ درصد افزایش خواهد یافت.

سمانه گلاب، تهیه‌کننده این گزارش که با عنوان «پایداری مالی صندوق؛ بررسی گذشته، پیش‌بینی آینده» منتشر شده، نتیجه‌گیری کرده که مجموعه این بررسی‌ها بار دیگر تأثیرات اجرای سیاست‌های مغایر با قوانین بیمه‌ای را بر صندوق بازنشستگی کشوری گوشزد می‌کند.

 

متن کامل گزارش را می‌توانید در لینک زیر دریافت کنید:

https://saba-psi.ir/wp-content/uploads/2021/11/116.pdf