تامین و اجرای خط لوله GRP انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن RO کارخانه صبافولاد خلیج فارس 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبافولاد خلیج فارس نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین و اجرای خط لوله GRP انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن RO کارخانه صبافولاد خلیج فارس روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه صبح ساحل تاریخ درج آگهی دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ […]

خدمـات نگهـداری و بازرسـی سیسـتم های اعلام و اطفا حریق و شـارژ کپسـول‌های آتش نشـانی شـرکت صبـا فولاد خلیـج فـارس

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت صبافولاد خلیج فارس نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خدمـات نگهـداری و بازرسـی سیسـتم های اعلام و اطفا حریق و شـارژ کپسـول‌های آتش نشـانی شـرکت صبـا فولاد خلیـج فـارس روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی دوشنبه ۸ […]

شناسایی شرکت های تامین کننده معتبر جهت تامین ISOTANK DMSD پتروشیمی جم / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی شرکت های تامین کننده معتبر جهت تامین ISOTANK DMSD پتروشیمی جم / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

آگهی شناسایی پیمانکار برای تامین تجهیزات و دریافت خدمات / شرکت توسعه پلیمر کنگان

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت توسعه پلیمر کنگان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار برای تامین تجهیزات و دریافت خدمات/ شرکت توسعه پلیمر کنگان روزنامه درج آگهی صفحه ۱ روزنامه ایران اقتصادی تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۵ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۵ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه تبریز – ارومیه نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم) روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ، صفحه ۲۲ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

قرارداد مناقصه رادیوگرافی صنعتی پتروشیمی جم / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان قرارداد رادیوگرافی صنعتی پتروشیمی جم / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد […]

شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌صنعتکاران / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۲ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی […]