آگهی مناقصه واگذاری سرویس حمل و نقل کارکنان در شیراز شرکت هواپیمایی آسمان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان در شیراز روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش دو دستگاه WAF فورتی وب و دو دستگاه فایروال فورتی گیت شرکت هواپیمایی آسمان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش دو دستگاه WAF فورتی وب و دو دستگاه فایروال فورتی گیت روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی پنجشنبه […]

آگهی مناقصه خرید ۳۰ دستگاه IPAD سلولار اپل ۱۱ اینچ شرکت هواپیمایی آسمان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید ۳۰ دستگاه IPAD سلولار اپل ۱۱ اینچ شرکت هواپیمایی آسمان روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  ۱۰۰.۰۰۰ کیلوگرم آب اکسیژنه ۳۵% (Grade Food) به شماره ۱۹۷۶ (شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت  صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  ۱۰۰.۰۰۰ کیلوگرم آب اکسیژنه ۳۵% (Grade Food) به شماره ۱۹۷۶ (شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران) روزنامه درج آگهی ابرار اقتصادی تاریخ درج […]

آگهی فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار جهت تهیه بخشی از مصالح و اجرای عملیات ترمیم بتن کف انبار محصول و یارد کانتینری واحد های HD-PE شرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد الفینZONE A-B-D حجم تقریبی ۱۱۷۰۰۰ متر مکعب شرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

تامین اجزا و قطعاتSTEAM TURBIN برند MITSUBISHI شرکت پتروشیمی جم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی  واحد های HD-PE-BDشرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد های آفسایت، مخازن و ZONE Cالفین مناقصه شماره ۱۱-۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                    […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین بخشی از نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی جهت کارخانه ها و کارگاه های شرکت لوله سازی اهواز

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت لوله سازی اهواز  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین بخشی از نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی جهت کارخانه ها و کارگاه های شرکت لوله سازی اهواز روزنامه درج آگهی صفحه۲ روزنامه صبح کارون  تاریخ […]