فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

 اجرای عملیات ساخت، نصب، ساپورت و سازه‌های فلزی و مقطعی سالیانه به مقدار ۷۵ هزار کیلوگرم برای پتروشیمی جم / نوبت اول

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان  اجرای عملیات ساخت، نصب، ساپورت و سازه‌های فلزی و مقطعی سالیانه به مقدار ۷۵ هزار کیلوگرم برای پتروشیمی جم / نوبت اول روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ لینک […]

تامین ۲۴۰۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Atmer163 پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین ۲۴۰۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Atmer163 روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

خدمات تأمین و راهبری مکانیزم و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در کارخانه احیا مستقیم مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبافولاد خلیج فارس نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خدمات تأمین و راهبری مکانیزم و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در کارخانه احیا مستقیم مجتمع صبا فولاد خلیج فارس روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۰ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ […]

اجرای سوله‌های انبار محصولات شرکت توسعه پلیمر گنگان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت توسعه پلیمر کنگان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان اجرای سوله‌های انبار محصولات شرکت توسعه پلیمر گنگان روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

شناسایی شرکت جهت واگذاری خدمات مدیریت طرح‌های PDH/PP/UTILITY توسعه پیلمر کنگان / نوبت اول

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت توسعه پلیمر گنگان نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی شرکت جهت واگذاری خدمات مدیریت طرح‌های PDH/PP/UTILITY توسعه پیلمر کنگان / نوبت اول روزنامه درج آگهی ایران اقتصادی، صفحه ۱ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]

آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرای دیوار برشی بارانداز شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرای دیوار برشی بارانداز شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان روزنامه درج آگهی روزنامه جام جم، صفحه ۱۷ تاریخ درج آگهی سه شنبه […]

آگهی مناقصه واگذاری عملیات آسفالت خیابان هانگار و آپرین – فاز یک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری عملیات آسفالت خیابان هانگار و آپرین – فاز یک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان روزنامه درج آگهی روزنامه جام جم، صفحه ۱۷ تاریخ […]

قرارداد تهیه، نصب و راه‌اندازی پروژه سوییچینگ پتروشیمی جم / نوبت دوم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان قرارداد تهیه، نصب و راه‌اندازی پروژه سوییچینگ پتروشیمی جم / نوبت دوم روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک […]

تامین ۲۰۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی کاتالیست برای پتروشیمی جم / نوبت اول

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین ۲۰۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمایی کاتالیست برای پتروشیمی جم / نوبت اول روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک […]