آگهی مناقصه واگذاری خدمات بیمه شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت سیمان یاسوج
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری خدمات بیمه شرکت سیمان یاسوج
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۸
تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد