آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت ایران یاسا تایر رابر

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت ایران یاسا تایر رابر
نوع فراخوان

موضوع فراخوان فروش اقلام ضایعاتی
روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۰
تاریخ آگهی یکشنبه ۲۹بهمن ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد