آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات صنعتی و سنگین شرکت فولاد اکسین خوزستان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت فولاد اکسین خوزستان
نوع فراخوان

موضوع فراخوان اجاره ماشین آلات صنعتی و سنگین
روزنامه درج آگهی اطلاعات، صفحه ۷
تاریخ آگهی شنبه ۲۸بهمن ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد