آگهی مناقصه خرید ۶ دست لباس آلومینیومی دو تیکه ضد حرارت برند بولدوزر (bulldozer) شرکت پتروشیمی جم پیلن

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم پیلن
نوع فراخوان

موضوع فراخوان خرید ۶ دست لباس آلومینیومی دو تیکه ضد حرارت برند بولدوزر (bulldozer)
روزنامه درج آگهی ایران، صفحه ۸
تاریخ آگهی سه شنبه ۱۷بهمن ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد