گفتگوی صداوسیما با مدیرعامل صندوق بازنشستگی در خصوص پرداخت وام ۱۵میلیونی به بازنشستگان خوی