گزارش وزارت کار از برگزاری آیین رونمایی از خدمات نوین و دستاوردهای ارزش آفرین

موشن گرافیک؛

رتبه بندی معلمان بازنشسته و پاسخ به دو سوال

موشن گرافیک؛

روند برقراری حقوق بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری چگونه است؟

  در اجرای بند الف بخشنامه شماره ۳۶۹۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۲ شورای عالی اداری، دستگاه‌های متبوع مستخدم، موظفند حداقل یک ماه قبل از موعد بازنشستگی، پرونده پرسنلی واجدین شرایط را به همراه مدارک مورد نیاز به صندوق بازنشستگی کشوری جهت بررسی و تایید قطعی ارسال نمایند. پرونده بازنشستگی شاغلی که ابلاغ بازنشستگی او از سوی دستگاه صادر […]

سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به کردستان و افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی

امضای تفاهم نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و استاندار گلستان برای همکاری در توسعه استان گلستان

در جریان سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به استان نگلستان، دکتر نعمت الله ترکی مدیرعامل این صندوق و استاندار گلستان برای همکاری در توسعه استان گلستان و اجرای طرح های توسعه تفاهم نامه‌ای ۸بندی امضا کردند.

حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در برنامه سلام تهران

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به مناسبت ۲۵ذی الحجه در برنامه زنده سلام تهران حضور یافت و درباره مهم ترین مسائل حوزه بازنشستگی و اقدامات و برنامه های صندوق بازنشستگی کشوری توضیحاتی ارائه کرد.