آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری (فروش خدمات اقامتی به اشخاص حقیقی و حقوقی) اتاق های هتل شایگان کیش شرکت آرین پارسه کیش (نوبت اول)

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری (فروش خدمات اقامتی به اشخاص حقیقی و حقوقی) اتاق های هتل شایگان کیش شرکت آرین پارسه کیش
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵
تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد