آگهی مناقصه عمومی جهت انجام عملیات پاکت پرکنی سیمان شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت سیمان یاسوج
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی جهت انجام عملیات پاکت پرکنی سیمان
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۹
تاریخ درج آگهی شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد