مجوزهای صادره

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوزها در حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال، روابط کار و امور تعاون و سازمان‌های بهزیستی، تأمین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای صادر می‌گردد و با توجه به ماموریت‌ّهای محوله به صندوق بازنشستگی کشوری، در حال حاضر هیچ‌گونه مجوزی از سوی این صندوق صادر نمی‌شود.
به منظور اطلاع از مشخصات، شرایط و مدارک لازم، روندهای عملیاتی صدور، هزینه، مدت زمان و مدت اعتبار و نظایر آن در سازمان‌های مرتبط اینجا کلیک کنید.