سامانه هوش تجاری

هوش تجاری

در سازمان‌های بزرگ و گسترده‌ای چون صندوق بازنشستگی کشوری، مدیریت عالی سازمان و نیز کارشناسان و ناظران باید به شکلی مستمر در جریان روند عملکرد، تغییرات و سوددهی و زیان‌ده بودن فعالیت‌ها قرار گیرند. بدیهی است که این امر، با توجه به گستردگی مجموعه با روش‌های سنتی قابل تداوم نیست. از‌این‌رو، صندوق بازنشستگی کشوری کوشیده با استفاده از سامانه هوش تجاری، امکان رصد دقیق، کامل و به‌روز داده‌های عملکردی صندوق و نیز ۵۰ مورد از هلدینگ‌ها و شرکت‌های اصلی زیرمجموعه خود را فراهم سازد. این سامانه اطلاعات ۵۰+۱ مرکز (شامل صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه) را در قالب چهار گروه شاخص (۳۶ شاخص اصلی و ۱۱۴ شاخص فرعی) به صورت برخط در قالب داشبوردهای مدیریتی رصد می‌کند. شاخص‌های پیش‌بینی شده در چهار گروه «شاخص‌های آماری بازنشستگان»، «شاخص‌های جهش تولید»، «شاخص‌های سبد سهام بورسی» و «شاخص‌های عملکرد هلدینگ‌ها» تعریف شده‌اند و در قالب آن، به‌روزرسانی کیفیت داده‌ها و عملیات تبادل داده بین بخش‌های مختلف زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری رصد می‌شود و اطلاعات آن در دو سطح مدیریتی و  کارشناسی (با داده‌های ریزتر) به شکل نمودار و جداول احصا و برای بررسی و اعمال اصلاحات لازم و اتخاذ تصمیمات متناسب، در دسترس قرار می‌گیرد.

برای ورود به سامانه روی این لینک کلیک کنید.