بایگانی برچسب برای: پادکست

به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛

هشتادویکمین شماره از مجلۀ صوتیِ «به‌وقت بازنشستگی» منتشر شد

دوهفته‌نامۀ صوتی رادیو «به‌وقت بازنشستگی» یک مجله صوتی با موضوعات مرتبط با بازنشستگان است که به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری تولید و منتشر می‌شود.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این پادکست حاوی موضوعات متنوعی ازجمله زندگی به رنگ […]

قسمت ۶۰ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۹ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۸ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۷ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۶ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۵ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

قسمت ۵۴ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۳ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

قسمت ۵۲ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری