بایگانی برچسب برای: رادیو صبا

به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛

هشتادویکمین شماره از مجلۀ صوتیِ «به‌وقت بازنشستگی» منتشر شد

دوهفته‌نامۀ صوتی رادیو «به‌وقت بازنشستگی» یک مجله صوتی با موضوعات مرتبط با بازنشستگان است که به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری تولید و منتشر می‌شود.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این پادکست حاوی موضوعات متنوعی ازجمله زندگی به رنگ […]

قسمت ۶۱ رادیو به وقت بازنشستگی

  شصت و یکمین شماره از مجله صوتی «رادیو به وقت بازنشستگی» با موضوع یکصدسالگی صندوق بازنشستگی کشوری و تصویب قانون استخدام کشوری به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد. در این شماره می شنوید: • یکصدسالگی صندوق بازنشستگی کشوری • معرفی کتاب • فشارخون نرمال در […]

قسمت ۶۰ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۹ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۸ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۷ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۶ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۵ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

قسمت ۵۴ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۳ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری