بایگانی برچسب برای: داده نما

اینفوگرافی

اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در ۸ماه اخیر

نگاهی به عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۰

صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه ای پس از سازمان تامین اجتماعی است که بیش از یک میلیون و ۶۶۳هزار بازنشسته و وظیفه بگیر را تحت پوشش خود دارد. این داده نما (اینفوگرافیک) نمایی از عملکرد این صندوق در حوزه های رفاهی، تسهیلات مالی و خدمات بیمه ای به ذینفعان خود از […]