قسمت ۶۶ رادیو به وقت بازنشستگی

قسمت ۶۵ رادیو به وقت بازنشستگی

 

قسمت ۶۴ رادیو به وقت بازنشستگی

قسمت ۶۳ رادیو به وقت بازنشستگی

قسمت ۶۲ رادیو به وقت بازنشستگی

 

قسمت ۶۱ رادیو به وقت بازنشستگی

  شصت و یکمین شماره از مجله صوتی «رادیو به وقت بازنشستگی» با موضوع یکصدسالگی صندوق بازنشستگی کشوری و تصویب قانون استخدام کشوری به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد. در این شماره می شنوید: • یکصدسالگی صندوق بازنشستگی کشوری • معرفی کتاب • فشارخون نرمال در […]

قسمت ۶۰ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۹ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۸ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری

 

قسمت ۵۷ رادیو صبا صدای بازنشستگان کشوری