با استقبال پر شور بازنشستگان برگزار شد؛

آخرین جلسه همایش شاهنامه‌خوانی سال ۱۴۰۲ در خانه امید بازنشستگان کشوری اندیمشک

آخرین جلسه همایش شاهنامه‌خوانی سال ۱۴۰۲ در خانه امید بازنشستگان کشوری اندیمشک با استقبال پر شور بازنشستگان کشوری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری استان خوزستان؛ آخرین جلسه همایش شاهنامه خوانی سال ۱۴۰۲ در روز جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ با حضور اساتید دانشگاه و بازنشستگان کشوری به همراه خانواده ایشان و همچنین اعضای انجمن دیده‌بان زاگرس اندیمشک در خانه امید بازنشستگان کشوری اندیمشک برگزار شد.