هفته دولت؛ افتتاح خط اکسترودر تایر شرکت ایران یاسا با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری