در گزارشی مطرح شد؛

گزارش شبکه خبر از چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران/ناترازی منابع و مصارف بلای جان صندوق‌های بازنشستگی

 

با افزایش جمعیت سالمندی و افزایش تصاعدی ورودی جمعیت تحت پوشش به صندوق‌های بازنشستگی، امروزه این صندوق‌ها به یکی از چالش‌های مهم کشورمان تبدیل شده‌اند. ناترازی ورودی و خروجی و منابع و مصارف، سیاست‌گذاری هایی که بدون درنظر گرفتن بار مالی و محاسبات بیمه‌ای برای صندوق‌ها انجام شده و می‌شود، دخالت دولت‌ها و کاهش استقلال صندوق‌ها، تعداد زیاد صندوق‌های بازنشستگی و تنوع قوانین و مقررات آن‌ها در کشور از جمله دلایل ایجاد این چالش است. کارشناسان معتقدند که اجرای نظام لایه‌بندی و تصمیم‌گیری‌های بجا و درست نهادهای سیاست‌گذار، سرمایه‌گذاری‌های بهینه و سودآور اقتصادی و ایجاد تعادل بین ورودی و خروجی، می‌تواند به آرامش صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان آن‌ها منجر شود.