نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با کانون های بازنشستگی استان هرمزگان

«نعمت الله ترکی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، شب گذشته (سه شنبه ۲اسفندماه) در جریان سفر به استان هرمزگان ضمن دیدار با مدیر و کارکنان مدیریت این استان، در نشست کانون های بازنشستگان استان هرمزگان نیز حضور یافت و در جریان مطالبات و خواسته های این عزیزان قرار گرفت.