آغاز عملیات اجرایی ساخت مرکز اقامتی تجاری بازنشستگان در مشهدمقدس

با حضور “نعمت الله ترکی” مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری عملیات اجرایی ساخت ۱۰۰ واحد اقامتی و گردشگری برای بازنشستگان این صندوق در مرکز شهر مشهد مقدس آغاز شد.