قسمت ۶۱ رادیو به وقت بازنشستگی

 

شصت و یکمین شماره از مجله صوتی «رادیو به وقت بازنشستگی» با موضوع یکصدسالگی صندوق بازنشستگی کشوری و تصویب قانون استخدام کشوری به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد.

در این شماره می شنوید:

• یکصدسالگی صندوق بازنشستگی کشوری

• معرفی کتاب

• فشارخون نرمال در سالمندان

• صدای بازنشسته

به منظور بهبود و تطابق هرچه‌ بیشتر محتوای این مجله صوتی با نیازهای شما بازنشستگان عزیز لطفاً با تکمیل فرم زیر راهنمای دست اندرکاران این مجموعه باشید:

https://www.sabasrm.ir/survey