در سایت شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری؛

قراردادهای پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد

در راستای ارتقای شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت ها و مراکز وابسته به آن، قراردادهای پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰در سامانه شفافیت این صندوق منتشر شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، از آنجایی که پژوهش در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه بازنشستگی یکی از ابزار مهم برای دستیابی به اهداف و تعریف طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی و مفید است، اطلاع از جزئیات قراردادهای پژوهشی در یک سازمان می تواند به درک مخاطبان به ویژه متخصصان، اندیشمندان و فعالان آن حوزه از نیازهای پژوهشی و اجرایی سازمان و فرآیندهای اجرایی آن کمک کند.

برهمین اساس، صندوق بازنشستگی کشوری اطلاعات ۱۵عنوان از قراردادهای پژوهشی خود را که توسط موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا به عنوان بازوی پژوهشی این صندوق در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است، در سامانه شفافیت این صندوق به نشانی https://shafaf.cspf.ir منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار داده است.

فایل فهرست قراردادهای پژوهشی و میزان وجه پرداخت شده برای هر یک در اینجا قابل دسترس است.

این اطلاعات شامل عنوان قرارداد پژوهشی، مجری یا مترجم، ناظر پروژه، واحد بهره بردار، مبلغ قرارداد و تعهدات باقیمانده است.

“تعیین جهت‌گیری‌های استراتژیک سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در معادن منتخب کانه‌های فلزی آهنی و غیرآهنی و صنایع مرتبط آن”، “سنجش کیفیت زندگی بازنشستگانِ صندوق بازنشستگی کشوری”، “سیاست گذاری و ترسیم روند اقدام نظام رفاهی جامعه سالمندان”، “مشاهیر فرهنگ معاصر ایران به روایت اسناد صندوق بازنشستگی کشوری”، “ارزیابی تاثیر بسته‌‏های تخفیفی و تقسیطی بر قدرت خرید بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری” و “شناسایی و طبقه‌بندی اولویت‌های زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری” نمونه هایی از ۱۵عنوان قرارداد پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است.

گفتنی است، متن و نتایج پژوهش های اجرا شده توسط موسسه صبا به تدریج منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.