شرکت کنندگان در نظرسنجی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کردند؛

رضایت ذینفعان صندوق از خدمات «صدور گواهی کسر از حقوق» و «وام ضروری»

بر اساس نتایج حاصل از تازه ترین نظرسنجی از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، در هفته جاری بیشترین میزان رضایت ذینفعان از خدمات «صدور گواهی کسر از حقوق» (۸۶درصد)، «وام ضروری» (۸۲درصد) و «خدمات سفر» (۷۵درصد) و کمترین میزان رضایت ذینفعان از «بیمه تکمیلی» (۴۸درصد) بوده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس آمار تجمیعی حاصل از این نظرسنجی (منتهی به هفته اول اردیبهشت)، بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری بیشترین میزان رضایت را از خدمت «صدور گواهی کسر از حقوق» (۸۵درصد)، «خدمات سفر» (۷۹درصد) و «وام ضروری» (۷۹درصد) و کمترین میزان رضایت را از خدمات مربوط به «وام پایان نامه فرزندان بازنشستگان» (۴۴درصد) و «بیمه تکمیلی» (۴۷درصد) داشته اند.

با توجه به رضایتمندی کم و حدود ۴۴ درصدی بازنشستگان عزیز از تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویی فرزندان بازنشستگان (حمپاد)، با دستور مدیرعامل صندوق افزایش مبلغ و تعداد این نوع تسهیلات با هماهنگی بانک عامل در دستور کار قرار گرفت که نتایج آن بزودی اطلاع رسانی شده و فراخوان ثبت‌نام جدید منتشر می‌شود.

با توجه به رضایت ۴۷ درصدی بازنشستگان و ذینفعان صندوق در موضوع بیمه تکمیلی که در قالب «طرح پرداخت خسارت هزینه درمان» در حال اجرا است، مساله در کمیته پیگیری مطالبات بررسی شده و به نظر می رسد تنها راه‌حل برون رفت از این مساله و جلب رضایت حداکثری بازنشستگان عزیز، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی است که صندوق نیز همواره بر آن تاکید داشته است. با این وجود، صندوق بازنشستگی در سال گذشته، این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ پیگیری کرده اما گره خوردن این امر با بحث “تامین بار مالی” باعث شد که با وجود همه پیگیری‌ها این موضوع بی‌نتیجه بماند.

براساس جدیدترین دوره نظرسنجی انجام شده در بازه زمانی «هفته اول اردیبهشت ماه» بیشترین مطالبات بازنشستگان و ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب مربوط به «استمرار سالانه متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم رتبه» با ۳۱.۵ درصد، «افزایش میزان حقوق در بودجه سال ۱۴۰۱» با ۲۹.۳ درصد، «افزایش سطح پوشش تعهدات بیمه درمان تکمیلی» با ۱۱.۳درصد، «یکسان شدن حقوق تمام دستگاه های اجرایی» با ۹درصد، «استخدام فرزندان بازنشستگان» با ۸.۱درصد، «رسیدگی به مسکن بازنشستگان» با ۴.۵درصد، «اعطای کمک های رفاهی دستگاه های اجرایی به بازنشستگان همانند شاغلان» با ۳.۷درصد، «ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان دستگاه های اجرایی به بازنشستگان همانند شاغلان» با ۲.۳درصد و «پرداخت به موقع حقوق» با ۱.۴درصد پاسخ بوده است.

بر اساس نتایج تجمیعی حاصل از این نظرسنجی (از هفته چهارم دی ماه تا هفته اول اردیبهشت)، «استمرار سالانه متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم رتبه» (۴۱.۱درصد) و «افزایش حقوق» (۲۶.۳درصد) مهمترین مطالبات بازنشستگان کشوری و ذینفعان از دولت هستند.

همچنین درصد رضایت بازنشستگان از خدمات صندوق در «هفته اول اردیبهشت ماه» سال جاری ۶۷.۸۲ درصد و رقم تجمیعی آن در مدت «یک ماه اخیر» ۶۵.۹۳درصد است.

گفتنی است نظرسنجی تلفنی از بازنشستگان کشوری با هدف اطلاع از مطالبات آنان از دولت و صندوق و همچنین میزان رضایتمندی آنان از طرح‌ها و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری توسط دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی این صندوق در قالب نمونه‌گیری تصادفی و به صورت هفتگی انجام می گیرد.