نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری

نشست رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل، معاونین و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری با حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه ۱۷آبان ماه ۱۴۰۰ در محل صندوق برگزار شد.