گزارش کارشناسی شماره 97؛

بیانیه سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی منتخب

نودوهفتمین گزارش کارشناسی نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری (موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا) با عنوان «بیانیه سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی منتخب» توسط نیلوفر جهانفر ترجمه و تدوین و در ۵۲صفحه منتشر شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این گزارش آمده است: هدف گزارش حاضر بررسی بیانیه های سرمایه گذاری در چهار صندوق بازنشستگی استرالیا، کانادا، هلند و شیلی است. هدف اصلی بیانیه های سرمایه گذاری تدوین قوانین و محدودیت ها درراستای نیل به بازده معیار با توجه به منافع ذینفعان آنهاست. سرمایه گذاری ها در انواع دارایی ها، نگهداری وجه نقد، استفاده از ابزار مشتقه، سرمایه گذاری مسئولانه و… همه درراستای هدف فوق طراحی می شوند.

در چهار صندوق مذکور، بازدهی معیار در زمان ۱۰ سال (بلندمدت) در نظر گرفته شده است، اما برای جلوگیری از ایجاد بازدهی منفی در بلندمدت، ارزیابی ها هر سه سال و سالانه (با انتشار هر گزارش سالانه) نیز صورت می گیرد. همچنین در بازه میان مدت اگر هر یک از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی معیار تغییر کند، نرخ حق بیمه و یا مزایای بازنشستگی مندرج در گزارش اکچوئری تغییر خواهد کرد. در غالب صندوق های مذکور، بازده معیار تابعی از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و یا تورم است. به عنوان مثال، بازده معیار بلندمدت (۱۰ساله) صندوق بازنشستگی استرالیا و شیلی به ترتیب ۴+%CPI و تورم ۲ +%تعیین شده است.

همچنین اصول و محدودیت های مشترک در سرمایه گذاری صندوق های مذکور عبارت‌اند از:

  • ارزیابی و بررسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سرمایه گذاری ها توسط هیئت مدیره یا هیئت امنای صندوق
  • تغییر نرخ حق بیمه و مزایای بازنشستگی با تغییر عوامل تأثیرگذار بر بازدهی معیار
  • سرمایه گذاری مسئولانه در رابطه با مسائل محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیت (ESG)
  • عدم سرمایه گذاری در شرکت های تولیدکننده سلاح جنگی
  • عدم سرمایه گذاری در کشورهایی که مشمول تحریم تسلیحاتی سازمان ملل هستند.

 

نسخه الکترونیکی گزارش ذکرشده را از اینجا دریافت کنید.