گزارش کارشناسی شماره 89؛

معرفی اتحادیه های کارکنان دولت در برخی کشورها

اتحادیه کارکنان دولت در کشورهای منتخب نام گزارشی کارشناسی است که توسط فرهاد بزرافکن در ۳۶صفحه گردآوری شده و موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تحت عنوان هشتادونهمین گزارش کارشناسی این موسسه منتشر کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در توضیح پشت جلد این گزارش چنین آمده است:

در رویه‌ای غالب و سنتی تاریخی، ذینفعان اصلی صندوق‌های بازنشستگی را «گروه بازنشستگان» قلمداد می‌کنند در حالی که شاغلان کنونی نیز به واسطه پرداخت حق بیمه (کسور بازنشستگی) در زمره ذینفعان صندوق‌ها به شمار می‌آیند. این امر در شرایطی که بازنشستگان از تشکل و نهاد مدنی ویژه خود بهره‌مند بوده اما شاغلان و کارکنان دولت (در ایران) فاقد چنین نهادی هستند، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

این گزارش، با هدف تاکید بر حضور و وجود این نهادها در بسیاری کشورها، به ویژه کشورهایی که از نظام های بازنشستگی قدرتمندی برخوردارند، به اهداف، مزایا، تعهدات و ساختار سازمانی اتحادیۀ کارکنان دولتی نروژ، اتحادیه کارکنان دولت در سوئد، اتحادیۀ مدیران و کارشناسان حرفه ای خدمات عمومی در بریتانیا، انجمن ملی معلمان اسپانیا، کنفدراسیون کارکنان بخش عمومی لوگزامبورگ و انجمن کارکنان بخش عمومی نیوزلند پرداخته است.

علاقه مندان می توانند این گزارش را از اینجا دانلود کنند.