سامانه امور قراردادها

سامانه قراردادها

با فعالیت این سامانه، امکان گزارش‌گیری و نظارت برخط و شفاف روند انعقاد و اجرای قراردادها و پروژه‌های صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه آن، فراهم آمده است.در این سامانه، اطلاعات کامل طرفین قراردادها و نیز گزارش‌های نموداری و تفکیکی هر شرکت و هلدینگ به‌طور مجزا ارائه شده است.

تعریف انواع قرارداد اعم از هزینهای و درآمدی، تعریف سطوح دسترسی برای آیین‌نامه‌های معاملات هر شرکت به تفکیک و تغریف فرآیند عقد قراردادها در سامانه بر اساس هر شرکت از ویژگی‌های سامانه جامع امور قراردادهاست.

با استقرار این سامانه، ضمن تکمیل چرخه گردش اطلاعات در حوزه حقوقی و قراردادها، شاهد نظارت مستمر صندوق بازنشستگی کشوری بر قراردادها و پرونده‌های حقوقی و پایش همیشگی اطلاعات و بهبود روند شفافیت اطلاعات در این بخش خواهیم بود.

برای ورود به سامانه روی این لینک کلیک کنید.