بایگانی برچسب برای: 12میلیون تومانی

برای 23هزار و 836نفر از مشمولان؛

وام ضروری “نوبت سوم” بازنشستگان کشوری پرداخت شد

وام ضروری ۱۲میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری برای ۲۳هزار و ۸۳۶نفر از مشمولان نوبت سوم تا عصر امروز (یکشنبه) پرداخت می شود.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با همکاری بانک عامل وام ضروری ۲۳هزار و ۸۳۶نفر از مشمولان نوبت سوم تا عصر امروز (یکشنبه ۱۵اسفندماه) به […]