بایگانی برچسب برای: موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، عباس گرگی، سعید گودرزی، بازنشستگی و ناخرسندی های آن، سبک زندگی بازنشستگان، معرفی کتاب،

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر کرد؛

گونه‌شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

کتاب «بازنشستگی و ناخرسندی‌های آن: گونه‌شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری» اثری پژوهشی است که توسط عباس گرگی و سعید گودرزی تهیه شده و توسط موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در ۳۱۰صفحه منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این کتاب، کاوشی در سنخ‌شناسی سبک […]