بایگانی برچسب برای: مهرماه

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری:

حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری پرداخت شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق مهرماه یک و نیم میلیون بازنشسته و وظیفه بگیر این صندوق پیش از پایان ماه خبر داد.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فتح الله شعبانی با اعلام این خبر گفت: با پیگیری وزیر محترم تعاون، […]

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در مهرماه ۹۹