نوشته‌ها

در مراسم روز ملی صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

“بازرگانی پگاه” و “ایران یاسا” صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشور شدند

در بیست‌‍ وچهارمین مراسم روز ملی صادرات از میان 56صادرکننده برتر سال 1398 شرکت های بازرگانی پگاه و ایران یاسا به ترتیب صادرکننده ممتاز ملی و صادرکننده نمونه اعلام و با اهدای تندیس و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از […]