بایگانی برچسب برای: مدیرکل هماهنگی امور استان ها

در نشست مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها با مدیر و کارکنان صندوق بازنشستگی خراسان رضوی مطرح شد:

توجه صندوق بازنشستگی کشوری به تخصصی شدن وظایف و آموزش‌های کاربردی در مدیریت‌های استانی/ ذینفع‌مداری، کارمندمداری و سازمان‌مداری سرلوحه مدیریت استان خراسان‌رضوی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در یک سال و نیم اخیر، تخصصی شدن وظایف و توجه به آموزش های علمی و تخصصی کارکنان به ویژه در مدیریت های استانی مورد توجه قرار گرفته است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل […]