بایگانی برچسب برای: فدراسیون ورزش کارگری

در حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران؛

«محمود مرتضایی‌فرد» رئیس انجمن ورزش بازنشستگان کشور شد

جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در حکمی محمود مرتضایی فرد (مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری) را بعنوان رئیس انجمن ورزش بازنشستگان کشور منصوب کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران، در […]