بایگانی برچسب برای: شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد

مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب شرکت شیرخشک نوزاد پگاه

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شیرخشک نوزاد پگاه نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب شرکت شیرخشک نوزاد پگاه روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد صفحه ۱۱  تاریخ درج آگهی شنبه، ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

مناقصه عمومی فویل آلومینیوم سه لایه چاپ دار عرض ۴۲۰ و عرض ۳۶۵ شرکت شیرخشک نوزاد پگاه ۳-۱۴۰۲

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیرخشک نوزاد پگاه نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان مناقصه عمومی فویل آلومینیوم سه لایه چاپ دار عرض ۴۲۰ و عرض ۳۶۵ شرکت شیرخشک نوزاد پگاه ۳-۱۴۰۲ روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد صفحه ۳۰ شماره ۵۷۰۴ تاریخ درج آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خرید اقلام شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد ( پگاه ) شهر کرد نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی نسبت به خرید اقلام شرکت شیر خشک نوزاد ( پگاه ) شهر کرد روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ […]

آگهی تمدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان اواپراتور و سکوی مخازن و سالن پاستور شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی تمدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان اواپراتور و سکوی مخازن و سالن پاستور شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد روزنامه درج آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی کارتن سه لایه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی کارتن سه لایه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی پنجشنبه، ۱۱ اسفند […]

آگهی مناقصه عمومی فویل آلومینیوم سه لایه چاپ دار، درب پلاستیکی قوطی شیرخشک نوزاد-شرکت شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی فویل آلومینیوم سه لایه چاپ دار، درب پلاستیکی قوطی شیر  خشک نوزاد شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد روزنامه درج آگهی […]

آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد ( پگاه ) نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان شرکت شیر خشک نوزاد پگاه روزنامه درج آگهی صفحه ۱۰ دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی سه شنبه، […]

آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چرن کره شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد

ظشَشش شَش موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد نوع فراخوان مناقصه </ label> مزایده </ label> موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چرن کره شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۲۴ بهمن […]