بایگانی برچسب برای: شرکت آپادانا سرام

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از کارخانه آپاداناسرام

آپاداناسرام، بزرگترین تولیدکننده کاشی و سرامیک در ایران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که ابتدا با تکیه بر فناوری و همکاری یک شرکت ایتالیایی راه اندازی شد. این شرکت در سال‌های اخیر به دلیل برخی مشکلات در خطوط تولید و تجهیزات موجود دچار وقفه شده بود اما از شهریور ۱۴۰۰ و همزمان […]

آگهی مناقصه واگذاری انجام امور بیمه های مسئولیت مدنی و درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنها-شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آپاداناسرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری انجام امور بیمه های مسئولیت مدنی و درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنها-شرکت آپاداناسرام روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۲۰ تاریخ درج آگهی شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو، بارگیری و حمل و تخلیه مواد معدنی و جمع آوری زباله شرکت آپادانا سرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت  آپاداناسرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو، بارگیری و حمل و تخلیه مواد معدنی و جمع آوری زباله از محل دپوی مربوطه در کارخانه ، بارگیری ، حمل و تخلیه زباله های شرکت […]

آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات تهیه و تأمین مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آپاداناسرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات تهیه و تأمین مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه شرکت آپاداناسرام روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن […]

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول) اقلام مازاد بر مصرف انبار قطعات شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت آپاداناسرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی (مرحله اول) اقلام مازاد بر مصرف انبار قطعات شرکت آپاداناسرام روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خرید انرژی برق کارخانه شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آپاداناسرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خرید انرژی برق کارخانه شرکت آپاداناسرام روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه یک تاریخ درج آگهی یکشنبه ۲۶ دی  ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد