بایگانی برچسب برای: سرمایه اجتماعی بازنشستگان، گزارش های کارشناسی، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، نسرین قوامی، پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور،

گزارش کارشناسی شماره 91؛

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها نام نودویکمین شماره از مجموعه گزارش‌های کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) است که بر اساس داده‌های پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴) تدوین و در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در […]