بایگانی برچسب برای: دفتر مجامع و نظارت بر شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری

در سال مالی 1400؛

مجمع عمومی ۲ هلدینگ و ۶۰ شرکت تحت کنترل، مدیریت و نظارت صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد

مجامع سال مالی ۱۴۰۰ تعداد ۶۲ شرکت شامل هلدینگ و شرکت های تحت مدیریت و کنترل و نظارت هلدینگ های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون برگزار شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، گزارش دفتر مجامع و نظارت بر شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری نشان می […]