بایگانی برچسب برای: آرین پارسه کیش

آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خدمات اقامتی هتل شایگان کیش

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خدمات اقامتی هتل شایگان کیش روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۶ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل […]

 آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری (فروش خدمات اقامتی به اشخاص حقیقی و حقوقی) اتاق های هتل شایگان کیش شرکت آرین پارسه کیش (نوبت دوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری (فروش خدمات اقامتی به اشخاص حقیقی و حقوقی) اتاق های هتل شایگان کیش شرکت آرین پارسه کیش روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۷ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۷ […]

آگهی مزایده واگذاری غرفه گردشگری با متراژ ۳۵ متر مربع واقع در محوطه لابی هتل شایگان کیش شرکت آرین پارسه کیش

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده واگذاری غرفه گردشگری با متراژ ۳۵ متر مربع واقع در محوطه لابی هتل شایگان کیش شرکت آرین پارسه کیش روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ […]

آگهی مزایده واگذاری تعدادی از اتاق های هتل شایگان به اشخاص حقوقی توسط شرکت آرین پارسه کیش

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده واگذاری تعدادی از اتاق های هتل شایگان کیش به اشخاص حقوقی واجد شرایط روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]