بایگانی برچسب برای: آتیه صبا، آگهی مزایده و مناقصه

 آگهی مناقصه خرید جرثقیل ۵۰ تن کارگاهی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

و  دریافت متن آگهی موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه خرید جرثقیل ۵۰ تن کارگاهی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۲۰ و همشهری، صفحه ۱ و کیهان، صفحه […]

 آگهی مناقصه واگذاری عملیات نسوزکاری شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت  سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری عملیات نسوزکاری شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد

آگهی مزایده فروش اقلام فنی، یدکی، لوله کشی، تسمه، برق کشی، ابزارآلات، الکتروموتور و … شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (نوبت دوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش اقلام فنی، یدکی، لوله کشی، تسمه، برق کشی، ابزارآلات، الکتروموتور و … شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۱ و صبح ساحل صفحه ۲ تاریخ درج […]

 آگهی مناقصه واگذاری کلیه امور واحد حسابداری و مالی به شرکتهای خدمات حسابداری شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری کلیه امور واحد حسابداری و مالی به شرکتهای خدمات حسابداری شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۱و صبح ساحل صفحه ۵ تاریخ درج آگهی شنبه ۲۷ […]

 آگهی مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال های هدایت آب های سطحی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران/انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال های هدایت آب های سطحی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۶ تاریخ درج […]

 آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۹ و صبح ساحل صفحه ۳ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۲۲ خرداد  ۱۴۰۲ لینک […]

 آگهی مناقصه پیمانکاری عملیات اکتشاف تکمیلی حین استخراج معدن مس ورزگ شهرستان قائن استان خراسان جنوبی شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه پیمانکاری عملیات اکتشاف تکمیلی حین استخراج معدن مس ورزگ شهرستان قائن استان خراسان جنوبی شرکت صدرمعادن ایرانیان روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۱۰ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۲۱خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

 آگهی مزایده جذب سرمایه گذار به منظور واگذاری امتیاز احداث مجتمع خدمات رفاهی شرکت آزاد راه شرق سپاهان (نوبت اول)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه شرق سپاهان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده جذب سرمایه گذار به منظور واگذاری امتیاز احداث مجتمع خدمات رفاهی شرکت آزاد راه شرق سپاهان روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی  شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ لینک […]

مناقصه واگذاری عملیات پر کردن پاکت های سیمان و بارگیری در کامیون شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  مناقصه واگذاری عملیات پر کردن پاکت های سیمان و بارگیری در کامیون شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

  آگهی مناقصه واگذاری استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل به میزان ۲۵۰۰۰۰ تن شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت  سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل به میزان ۲۵۰۰۰۰ تن شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۸ خرداد  ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]