بایگانی برچسب برای: آتیه صبا، آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۱ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک […]

 آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل شرکت گلف اجنسی ایران واقع در بندر امام خمینی(ره) شعبه خورزنگی(نوبت دوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل واقع در بندر امام خمینی(ره) شعبه خورزنگی شرکت گلف اجنسی ایران(نوبت دوم) روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری، صفحه ۷ و  روزنامه نور خوزستان، صفحه ۳ […]

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]

 آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل شرکت گلف اجنسی ایران واقع در بندر امام خمینی(ره) شعبه خورزنگی

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل واقع در بندر امام خمینی(ره) شعبه خورزنگی شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری، صفحه ۱۴ و  روزنامه نور خوزستان، صفحه ۳ تاریخ […]

 آگهی فراخوان خرید تعدادی خودرو آتش نشانی از میان تولیدکنندگان داخلی برای شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی فراخوان خرید تعدادی خودرو آتش نشانی از میان تولیدکنندگان داخلی برای شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران روزنامه درج آگهی روزنامه کیهان، روزنامه همشهری، روزنامه ایران  ، صفحه ۱ تاریخ […]

 آگهی مزایده جذب سرمایه گذار به منظور واگذاری امتیاز حق دسترسی از جانب شرکت آزادراه شرق سپاهان جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در سه پهنه مجزا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه شرق سپاهان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده جذب سرمایه گذاری به منظور واگذاری امتیاز حق دسترسی از جانب شرکت آزاد راه شرق سپاهان جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در سه پهنه مجزا روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، […]

 آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آپاداناسرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت آپاداناسرام روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری، صفحه ۲۰ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۲ تیر  ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد

آگهی مناقصه واگذاری استخراج و حمل سنگ آهک به میزان ۲۰۰.۰۰۰تن و تغذیه سنگ شکن به میزان ۳۲۰.۰۰۰ شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری استخراج و حمل سنگ آهک به میزان ۲۰۰.۰۰۰تن و تغذیه سنگ شکن به میزان ۳۲۰.۰۰۰ شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۹ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۲ تیر ماه […]

آگهی مزایده فروش ۴ دستگاه خودرو شرکت آزادراه امیرکبیر

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه امیرکبیر نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش ۴ دستگاه خودرو شرکت آزاد راه امیرکبیر روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۹ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۲ تیر  ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه واگذاری تامین انرژی برق کارخانه شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت  آپادانا سرام نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری تامین انرژی برق کارخانه شرکت آپاداناسرام روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]